"HMTV.az" rəhbərliyi

Əyyubov Baxşeyiş

Təsisci

Zaur Muzəffər oğlu

Baş-redaktor

"HMTV.az" haqqında

tezlikle

İdarə Heyyəti

Bəxşeyiş Qarabağlı -

Zaur MÜZƏFFƏR Oğlu -